Bài 4 trang 54 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào Rcủa mạch ngoài?

A. Utăng khi Rtăng.

B. Utăng khi Rgiảm.

C. UN không phục thuộc vào RN.

D. UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dẫn khi RN tăng dần từ 0 đến vô cùng.


 Chọn A.