Bài 7 trang 54 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Nguồn điện có suất điện động là 3V và có điện trở trong là 2 Ω. Mắc song song hai bóng đèn như nhau có cùng điện trở là 6 Ω vào hai cực của nguồn điện này.

a) Tính công suất tiêu thụ của mỗi bóng đèn.

b) Nếu tháo bỏ một bóng đèn thì bóng đèn còn lại sáng mạnh hay yếu hơn so với trước đó.


a) - Điện trở tương đương của mạch ngoài là: RN=R1·R2R1+R2

- Cường độ dòng điện mạch chính là: I=ξRN+r=33+2=0,6 A

- Cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn là Iđ1= 0,3A. Do đó công suất tiêu thụ điện năng của mỗi bóng đèn là: Pđ=Iđ2.Rđ= 0,32.6= 0,54 W   

b) Khi tháo bỏ một bóng đèn thì điện trở mạch ngoài là R2 = 6 Ω và cường độ dòng điện chạy qua đèn I1=ξRN+r=36+2=0,375 A nên bóng đèn sáng mạnh hơn trước đó.