Bài 3 trang 179 SGK vật lý 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu các công dụng của lăng kính.


Lăng kính có nhiều công dụng trong khoa học kỹ thuật như:

1. Máy quang phổ.

2. Lăng kính phản xạ toàn phần.