Bài 4 trang 179 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Có ba trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính như Hình 28.8

Bài 4 trang 179 SGK Vật lí 11
Bài 4 trang 179 SGK Vật lí 11

Ở (các) trường hợp nào sau đây, lăng kính không làm lệch tia ló về phía đáy?

A. Trường hợp 1.

B. Trường hợp 2 và 3.

C. Ba trường hợp 1, 2 và 3.

D. Không trường hợp nào.


Chọn D.