Bài 7 trang 179 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là tam giác cân ABC đỉnh A. Một tia sáng đơn sắc được chiếu vuông góc tới mặt bên AB. Sau hai lần phản xạ toàn phần trên hai mặt AC và AB, tia sáng ló ra khỏi đáy BC theo phương vuông góc với BC.

a) Vẽ đường truyền của tia sáng và tính góc chiết quang A.

b) Tìm điều kiện mà chiết suất n của lăng kính phải thỏa mãn.


a) Vẽ đường truyền của tia sáng và tính góc chiết quang A.

+ Vẽ đường truyền của tia sáng ở hình 7

Bài 7 trang 179 SGK Vật lí 11
Bài 7 trang 179 SGK Vật lí 11

+ Tính góc chiết quang A.

Ta có: i1^=i2^=K^=A(góc có cạnh tương ứng vuông góc)

=>Tam giác IJK cân tại J

- Mặt khác J1^=B^ (góc có cạnh tương ứng vuông góc)

- Áp dụng số đo góc ngoài của tam giác J1^=I1^+K^B^=2A

- Xét tam giác ABC có 5A^=180°A^=36°

b) Tìm điều kiện mà chiết suất n phải thỏa mãn:i1igh

- Ta có  igh=A^=36°

- Mặt khác: sin igh=1n=sin 36°=0,587785n=1,7.

Vậy chiết suất của lăng kính phải lớn hơn 1,7