Bài 6 trang 179 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,60
Đánh giá: 30
Bạn đánh giá: Chưa

Tiếp theo bài tập 5.

Chiết suất n của lăng kính có giá trị nào sau đây? (Tính tròn tới một chữ số thập phân)

A. 1,4.

B. 1,5.

C. 1,7.

D. Khác A, B, C.


Đáp số: Chọn A

- Ta có: ΔABC vuông cân B^=C^=45°

SIAC => Tia SI truyền thẳng vào môi trường trong suốt ABC mà không bị khúc xạ => góc tới i ở mặt BC bằng:i^=B^=C^=45°

- Tia ló truyền đi sát mặt BC => góc ló r=90°

n.sin i=sin rn.sin 45°=sin 90°n=2=1,4.