Bài 5 trang 179 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Cho tia sáng truyền tới lăng kính như Hình 28.9 Tia ló truyền đi sát mặt BC. Góc lệch tạo bởi lăng kính có giá trị nào sau đây ?

A. 00

B. 22,50

C. 450.

D. 900

Bài 5 trang 179 SGK Vật lí 11
Bài 5 trang 179 SGK Vật lí 11

Chọn C.

- Ta có: ΔABC vuông cân B^=C^=45°

SI ⊥ AC => Tia SI truyền thẳng vào môi trường trong suốt ABC mà không bị khúc xạ => góc tới i ở mặt BC bằng:i^=B^=C^=45°

- Tia ló truyền đi sát mặt BC => góc ló r = 90°

Vậy góc lệch taọ bởi lăng kính có giá trị: undefined 450=450