Bài 3 trang 195 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Hai thấu kính, một hội tụ ( f1 = 20 cm ), một phân kỳ  (f2 = -10 cm ), có cùng trục chính. Khoảng cách hai quang tâm là l = 30 cm. Vật AB vuông góc với trục chính được đặt bên trái L1 và cách L1 một đoạn d1

a) Cho d= 20 cm, hãy xác định vị trí và tính số phóng đại ảnh cuối cùng cho bởi hệ hai thấu kính. Vẽ ảnh.

b) Tính d1 để ảnh sau cùng là ảnh ảo và bằng hai lần vật.


Sơ đồ tạo ảnh:

ABL1A1B1L2A2B2

a) Ta có: 

d1=d1f1d1f1=20.202020= d2=1d1'=301f2=1d2+1d2'=1+1d2'=1d2'd2'=f2=10 cm

b) Ta có: 

d1=d1f1d1f1= 20d1d120d2=1d1=3020d1d120=10d1600d120 d2=d2f2d2f2=10d1600d120.(10)10d1600d120+10=60010d12d180<0  k = d1'd2'd1d2.20d1d120.60010d12d190d1.10d1600d120= 1045d1=±2

Giải ra ta có d= 35 cm