Bài 1 trang 195 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Một học sinh bố trí thí nghiệm theo sơ đố (Hình 30.5)
 

Bài 1 trang 195 SGK Vật lí 11
Bài 1 trang 195 SGK Vật lí 11

Thấu kính phân kỳ L1 có tiêu cự f1 = - 10 cm. Khoảng cách từ ảnh S'1 tạo bởi L1 đến màn có giá trị nào ?.

A. 60 cm.

B. 80 cm.

C. Một giá trị khác A, B.

D. Không xác định được, vì không có vật nên L1 không tạo được ảnh.


Đáp án B.