Bài 3 trang 25 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Thế năng của điện tích q trong một điện trường phụ thuộc vào q như thế nào?


Thế năng của điện tích điểm q tại 1 điểm trong điện trường tỉ lệ thuận với giá trị điện tích q: 

                                               WM=VM.q 

Với VM là hệ số tỉ lệ.