Bài 7 trang 25 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

Một electron được thả không vận tốc ban đầu ở sát bản âm, trong điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng, tích điện trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1000 V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính động năng của electron khi nó đến đập vào bản dương.


- Electron bị bản âm đẩy và bản dương hút nên bay từ bản âm về bản dương và lực điện sinh công dương. Điện trường giữa hai bản là điện trường đều E = 1000 V/m.

- Áp dụng định lí động năng ta có:

Wđ – 0 = qEd = -1,6.10-19.1000.(-1.10-2) = 1,6.10-18J.

- Động năng của electron khi nó đập đến bản dương là Wđ = 1,6.10-18J.