Bài 1 trang 25 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong điện trường đều.


Công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong điện trường đều: AMN = qEd.