Bài 8 trang 25 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Cho một điện tích dương Q đặt tại điểm O. Đặt một điện tích âm q tại điểm M. Chứng minh rằng thế năng của q ở M có giá trị âm.  


Ta có:
 + Thế năng là khả năng sinh công của điện trường: A=qEd=WM.
 + Nếu ta chọn mốc thế năng ở vô cực thì: undefined
 + Do thế năng phụ thuộc vào điện tích q, nên tại M q<0 nên: WM=-qVM <0