Bài 3 trang 9 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Lực tương tác giữa các điện tích khi đặt trong một điện môi sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không?


Lực tương tác giữa các điện tích khi đặt trong một điện môi sẽ nhỏ hơn ε hay nhỏ hơn khi đặt trong chân không (ε là hằng số điện môi).