Bài 6 trang 10 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Trong các trường hợp nào sau đây, ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm ?

A. Hai thanh nhựa đặt cạnh nhau.

B. Một thanh nhựa và một quả cầu đặt gần nhau.

C. Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau.

D. Hai quả cầu lớn đặt gần nhau.
 


Đáp án C.

Hai quả cầu nhỏ đặt xa nhau có thể coi là các điện tích điểm.