Bài 7 trang 10 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 13
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật Cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn.


Định luật vạn vật hấp dẫn

Định luật Cu-lông

 -Chỉ xét cho các vật hay điện tích được coi là chất điểm hay điện tích điểm.

 -Lực tương tác tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Cho hai vật có khối lượng

Cho hai vật tích điện

Tỉ lệ thuận với tích khối lượng hai vật

Tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích

Lực cơ học

Lực điện