Bài 3 trang 128 sgk vật lí 11

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 44
Bạn đánh giá: Chưa

So sánh lực điện và lực từ.


- Lực điện là lực tương tác giữa các điện tích đứng yên, độ lớn tuân theo định luật Cu Lông.

- Lực từ là lực tác dụng lên nam châm hay lên một dây dẫn có dòng điện chạy qua được đặt trong vùng có từ trường. về độ lớn tuân theo công thức F=BIlsinα