Câu 2 trang 128 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,32
Đánh giá: 34
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu định nghĩa đơn vị tesla.


Một tesle là cảm ứng từ của một từ trường đều sao cho khi đặt một dây dẫn dài 1m vào từ trường đó và vuông góc với các đường sức từ, nếu dòng điện qua dây dẫn có cường độ 1A thì lực từ tác dụng lên dây dẫn là 1N.