Bài 5 trang 128 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 36
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

A. Vuông góc với đường sức từ.

B. Nằm theo hướng của đường sức từ.

C. Nằm theo hướng của lực từ.

D. Không có hướng xác định.
 


Chọn B.