Bài 4 trang 128 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 18
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu nào sau đây là sai?

Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện

A. Vuông góc với phần tử dòng điện.

B. Cùng hướng với từ trường.

C. Tỉ lệ cường độ dòng điện.

D. Tỉ lệ với cảm ứng từ.


Chọn B.