Bài 6 trang 128 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 34
Bạn đánh giá: Chưa

 Phần tử dòng điện Il  nằm trong từ trường đều có các đường sức từ thẳng đứng. Phải đặt Il như thế nào để cho lực từ.

a) Nằm ngang?

b) Bằng 0?


a)Il đặt theo phương không song song với các đường sức từ.

b) Ilđặt song song với các đường sức từ.