Bài 7 trang 128 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 50
Bạn đánh giá: Chưa

 Phần tử dòng điện Il được treo nằm ngang trong một từ trường đều. Hướng và độ lớn của cảm ứng từ B phải như thế nào để lực từ cân bằng với trọng lực mg→ của phần tử dòng điện?


Áp dụng quy tắc bàn tay trái ta xác định được cảm ứng từ B  như hình bên dưới 

- Có phương nằm ngang: (IlB) = α ≠ 0 và 180 0.

- Có chiều sao cho chiều quay từ Il sang B thuận đối với chiều thẳng đứng đi lên;

- Có độ lớn thỏa mãn hệ thức: B=mgIlsinα