Bài 3 trang 216 SGK Vật lý 11

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Viết công thức về số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.