Bài 2 trang 216 SGK Vật lý 11

Trung bình: 4,89
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Vẽ đường truyền của chùm tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.