Bài 2 trang 216 SGK Vật lý 11

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Vẽ đường truyền của chùm tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.


Vẽ đường truyền của chùm tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.
Vẽ đường truyền của chùm tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.