Bài 7 trang 216 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Vật kính của một kính thiên văn dùng ở trường học có tiêu cự f1 = 1,2 m. Thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự f2 = 4 cm.

Tính khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.


Khi ngắm chừng ở vô cực:

+ Khoảng cách giữa hai kính: O1O2 =  f1 + f2 = 1,2 + 0,04 = 1,24 m.

+ Số bội giác của kính thiên văn: