Bài 4 trang 216 SGK Vật lý 11

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Giải thích tại sao tiêu cự vật kính của kính thiên văn phải lớn.


- Tác dụng chính của kính thiên văn là tạo ảnh có góc trông lớn so với góc trông vật đối với những vật ở rất xa, tức là số bội giác phải lớn.

- Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực được xác định bởi:  Muốn lớn thì f1 phải lớn.