Bài 4 trang 28 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Viết hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường, nêu rõ điều kiện áp dụng hệ thức đó.


- Hệ thức giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường:

                    E=UMNd=Ud

- Điều kiện áp dụng hệ thức là điện trường phải là điện trường đều hoặc nếu điện trường không đều thì d phải rất bé.