Bài 8 trang 29 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Có hai bản kim loại phẳng song song với nhau và cách nhau 1 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120 V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,6 cm sẽ là bao nhiêu ? Mốc điện thế ở bản âm.

 


- Ta có U0=Ed0=120V E=U0d0=1200,01=12000 V/m

- Hiệu điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,6 cm là UM=E.dM=12000.0,006=72V

- Do mốc điện thế ở bản âm nên điện thế tại M có giá trị là: VM = 72V