Bài 9 trang 29 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Tính công mà lực điện tác dụng lên một êlectron sinh ra khi nó chuyển động từ điểm M đến điểm N. Biết hiệu điện thế UMN = 50 V.


Áp dụng công thức A=q.UMN=1,6.10-19.50=-8.10-18 J.