Bài 6 trang 29 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Khi một điện tích q = -2 C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6 J. Hỏi hiệu điện thế UMN có giá trị nào sau đây ?

A. +12 V.                                              B. -12 V.

C. +3 V.                                                D. -3 V.


Hiệu điện thế UMN có giá trị là U=Aq=-6-2=3V

Đáp án C.