Bài 3 trang 28 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Viết hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai điểm với công do lực điện sinh ra khi có một điện tích điểm q di chuyển giữa hai điểm đó?


Hệ thức liên hệ hiệu điện thế giữa hai điểm với công do lực điện sinh ra khi có một điện tích điểm q di chuyển giữa hai điểm đó:

                              UMN=AMNq