Bài 4 trang 133 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu nào sau đây là đúng? Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

A. Luôn bằng 0.

B. Tỉ lệ với chiều dài ống dây.

C. Là đồng đều.

D. Tỉ lệ với tiết diện ống dây.


Đáp án C.

Cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ là đồng đều.