Câu 1 trang 133 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

Cảm ứng từ trong từ trường của dòng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?


Cảm ứng từ trong từ trường của dòng điện phụ thuộc vào cường độ dòng điện gây ra từ trường, dạng hình học của dây dẫn, vị trí của điểm khảo sát và môi trường xung quanh dòng điện.