Bài 2 trang 208 SGK Vật lý 11

Trung bình: 5
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Kính lúp có cấu tạo như thế nào ?


Kính lúp được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ (hoặc hệ ghép tương đương với thấu kính hội tụ) có tiêu cự nhỏ (cm).