Bài 5 trang 208 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,56
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Tiếp tục bài 4.

Cách thực hiện nào sau đây vẫn cho phép tiếp tục ngắm chừng ở vô cực ?

A. Dời vật.

B. Dời thấu kính.

C. Dời mắt.

D. Không cách nào.


Đáp án C.

Dời mắt vì khi ngắm chừng ở vô cực thay đổi vị trí của mắt, ảnh vẫn hiện ở vô cực.