Bài 4 trang 208 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Yếu tố nào kể sau không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác ?

A. Kích thước của vật.

B. Đặc điểm của vật.

C. Đặc điểm của kính lúp.

D. Không có (các yếu tố A, B, C đều ảnh hưởng).


Đáp án A.

Công thức xác định số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực: G=OCcf=Đf  kích thước của vật không ảnh hưởng đến giá trị của độ bội giác.