Bài 3 trang 208 SGK Vật lý 11

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng kính lúp ở vô cực.

Viết công thức số bội giác của kính lúp trong trường hợp này.


 

Bài 3 trang 208 SGK Vật lý 11
Bài 3 trang 208 SGK Vật lý 11

Đường truyền của tia sáng đối với mắt khi ngắm chừng kính lúp ở vô cực

- Khi ngắm chừng ở vô cực:   A'B'    AB  F

                         tanα=ABOF=ABfG=Đf, Đ=25 cm=0,25 mG=0,25f (m)