Câu 1 trang 124 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu định nghĩa từ trường.


Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thế là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong nó.