Bài 7 trang 124 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,44
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa

Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc với một dòng điện thẳng. Khi cân bằng kim nam châm đó sẽ nằm theo hướng nào ?


Khi cân bằng, kim nam châm nhỏ nằm cân bằng dọc theo hướng một đường sức từ của dòng điện thẳng.