Câu 2 trang 124 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu định nghĩa đường sức từ.


- Đường sức từ là nhừng đường vẽ ở trong không gian có từ trường, sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

- Quy ước: Chiều của đường sức từ tại một điểm là chiều của từ trường tại điểm đó.