Bài 3 trang 33 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Điện dung của tụ điện là gì?


điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định. Điện dung của tụ điện được xác định bằng thương số của điện tích của tụ điện và hiệu điện thế giữa hai bản của nó.