Bài 5 trang 33 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của một tụ điện. Phát biểu nào dưới đây là đúng ?

A. C tỉ lệ thuận với Q.

B. C tỉ lệ nghịch với U.

C. C phụ thuộc vào Q và U.

D. C không phụ thuộc vào Q và U. 


Đáp án D.

C không phụ thuộc vào Q và U.