Bài 8 trang 33 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Tích điện cho một tụ điện có điện dung 20 μF dưới hiệu điện thế 60 V. Sau đó tháo tụ điện ra khỏi nguồn.

a) Tính điện tích q của tụ.

b) Tính công mà điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích ∆q = 0,001q từ bản dương sang bản âm.

c) Xét lúc điện tích của tụ điện chỉ còn bằng . Tính công mà điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích ∆q như trên từ bản dương sang bản âm lúc đó.


a) Điện tích q của tụ:  q = CU = 20.10-6.60 = 12.10-4 C.

b) Công mà điện trường trong tụ điện sinh ra:

A=Δq.U=0,001q.U=0,001.12.10-4.60

   =72.10-6(J).

c) Điện tích của tụ: 

 Công mà lực điện trường trong tụ điện sinh ra:

A′ = Δq.U' = 12.10-7.30 = 36.10-6(J).