Bài 6 trang 33 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Trong trường hợp nào sau đây, ta không có một tụ điện ?

Giữa hai bản kim loại là một lớp

A. mica.

B. nhựa pôliêtilen.

C. giấy tẩm dung dịch muối ăn.

D. giấy tẩm parafin


Đáp án C.

Dung dịch muối ăn là chất dẫn điện Giữa hai bản kim loại là một lớp giấy tẩm dung dịch muối ăn nên ta không có một tụ điện.