Bài 1 trang 33 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Tụ điện là gì? Tụ điện phẳng có cấu tạo như thế nào?


- Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Nó dùng để chứa điện tích.

- Tụ điện được dùng phổ biến là tụ điện phẳng. Cấu tạo của tụ điện phẳng gồm hai bản kim loại phẳng đặt song song với nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp điện môi.