Bài 7 trang 33 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Trên vỏ tụ điện có ghi 20 μF - 200 V.

a) Nối hai bản của tụ điện với một hiệu điện thế 120 V. Tính điện tích của tụ điện.

b) Tính điện tích tối đa mà tụ điện có thể tích được.


a) Điện tích của tụ điện: Q=CU=20.10-6.120=24.10-4 (C).

b) Điện tích tối đa mà tụ điện tích được: QMax=CUMax=20.10-6.200=4.10-3 (C).