Bài 2 trang 33 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Làm thế nào để tích điện cho tụ điện ? Người ta gọi điện tích của tụ điện là điện tích của bản nào ?  


Muốn tích điện cho tụ điện, người ta nối hai bản của tụ điện với hai cực của nguồn điện.

 + Bản nối cực dương sẽ tích điện dương.

 +  Bản nối cực âm sẽ tích điện âm.

điện tích của tụ điện là điện tích của bản dương