Bài 6 trang 203 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,71
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như sơ đồ Hình 31.11:

O: Quang tâm của mắt;

V: điểm vàng trên màng lưới.

                 

Quy ước đặt:

(1): Mắt bình thường về già;

(2): Mắt cận;                   (3): Mắt viễn.

Mắt loại nào có điểm cực viễn Cv ở vô cực ?

A. (1)                              B. (2)

C. (3)                              D. (1) và (3).

 


Đáp án A.

Mắt bình thường về già có điểm cực viễn Cv ở vô cực.