Bài 8 trang 203 SGK Vật lí 11

Trung bình: 4,86
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Cấu tạo thu gọn của mắt về phương diện quang học được biểu diễn như sơ đồ Hình 31.11:

O: Quang tâm của mắt;

V: điểm vàng trên màng lưới.

                            

Quy ước đặt:

(1): Mắt bình thường về già;

(2): Mắt cận;                   (3): Mắt viễn.

Mắt loại nào phải đeo kính hội tụ ?

A. (1)                              B. (2)

C. (3)                              D. (1) và (3).


Đáp án D.

Mắt bình thường về già và mắt viễn phải đeo kính hội tụ.