Bài 4 trang 203 SGK vật lý 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Năng suất phân li của mắt là gì ?


Năng suất phân li của mắt là góc trông nhỏ nhất αmin khi nhìn đoạn A,B mà mắt còn có thể phân biệt dược hai điểm A, B. Năng suất phân li thay đổi tuy theo từng người nhưng giá trị trung bình là: ε = 1'.